Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Artykuły

Spotkania z rodzicami

2018-12-06

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

TERMIN

KLASA

CEL SPOTKANIA

    19.09.2018r.

VIII – III/G

Organizacyjne.

 • organizacja pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości,
 • wybory do Rady Rodziców,
 • obowiązki uczniów i ich rodziców, zasady zwalniania uczniów - regulamin
 • harmonogram zebrań z rodzicami,
 • konsultacje nauczycieli,
 • oferty ubezpieczeniowe dla uczniów,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • spotkanie z nauczycielami- przedstawienie programów n-nia WSO, wymagań przedmiotowych,
 • zebranie propozycji rodziców do planu pracy szkoły, programu wychowawczego  i profilaktycznego, tematyki godzin wychowawczych (IV)
 • Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły

 14.11. 2018r.

VIII i III/G

Przedsemestralne:

 • program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,
 • Statut szkoły,
 • omówienie zasad klasyfikowania, terminów z nimi związanych,
 • konsultacje z nauczycielami przedmiotów,
 •  Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły mówienie sytuacji uczniów przed klasyfikacją.

    09.01.2019r.

VIII – III/G

Konsultacje dla rodziców wg potrzeb .

Do dyspozycji wszyscy nauczyciele.

    24.01.2019r.

VIII – III/G

Semestralne:

 • podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej za I semestr- osiągnięcia uczniów,
 • wskazania do pracy na II półrocze.

Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły

    20 02.2019r.

 III/G

Zebranie informacyjne przed egzaminem gimnazjalnym

    21.02.2019r.

VIII SP

Zebranie informacyjne przed egzaminem ośmioklasisty

    11.04.2019r.

VIII - III/G

Omówienie postępów edukacyjnych uczniów, sprawy klasowe i szkolne

 Omówienie przygotowania do egzaminów zewnętrznych, omówienie osiągnięć edukacyjnych uczniów, sprawy klasowe i szkolne.

Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły

   30.05.2019r.

VIII i III/G

Przedsemestralne:

 • Zapoznanie z propozycjami  ocen rocznych.

Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły

Czytaj więcej o: Spotkania z rodzicami