Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Misja szkoły

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą:

 • publiczną, dysponującą wysokowykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
 • bezpieczną i przyjazną dla ucznia
 • pomagającą wszyskim uczniom w pełym rozwoju ich zdolności
 • prowadzącą szeroki zakres działalności pozalekcyjnej
 • wspomagającą uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających osiągnąć sukces w następnych etapach edukacyjnych
 • zapewniającą równość szans
 • uczącą poszanowania godności i praw każdego człowieka
 • wdrażającą do bezkonfliktowego rozwiązywania problemów

Nasza szkoła to miejsce, gdzie nauczyciele i rodzice tworzą dla uczniów w szkole środowisko do powszechnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, etycznym i duchowym.


MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

ROZWIJA SIĘ INTELEKTUALNIE

 • Chce się uczyć i stara się przezwyciężyć napotykane trudności.
 • Pracuje na miarę swoich możliwości.
 • Rozwija własne, ogólnie akceptowane zainteresowania.

WSPÓŁPRACUJE W GRUPIE

Jest koleżeński, tolerancyjny, asertywny, taktowny, odpowiedzialny, potrafi współdziałać z rówieśnikami w celu isiagania wspólnego sukcesu.

DBA O WŁASNE ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

 • Dba o higienę osobistą i hiegienę otoczenia.
 • Jest aktywny fizycznie na miarę własnych możliwości.
 • Jest wolny od nałogów (deklaruje to swoją postawą).

DBA O TO, ABY JEGO ZACHOWANIE BYŁO ZGODNE Z NORMAMI ETYCZNYMI

 • Jest prawdomówny i autentyczny w działaniu.
 • Stara się pracować nad niepożądanymi reakcjami.
 • Jest świadomy zagrożeń cywilizacji i wie, że należy im przeciwdziałać.