Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start / Biblioteka / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie dzieci
 2. Książki wypożycza się bezpłatnie.
 3. Jednorazowo wolno wypożyczać 2 książki na okres 2 tygodni.
 4. Przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę na uszkodzenia.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza.
 6. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy zwrócić.
 7. Książkę zagubioną lub zniszczoną uczeń winien odkupić lub oddać inną równowartościową.
 8. Wypożyczone książki należy szanować

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik naszej szkoły.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. W czytelni obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
 4. Korzystający z czytelni wpisuje się do „zeszytu odwiedzin” swoje nazwisko i klasę.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 6. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu
 7. Książki i czasopisma z wyznaczonych regałów można wybierać samodzielnie. O Inne należy prosić bibliotekarza.
 8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić książki i inne zbiory w ustalone miejsce.
 9. Czytelnik odpowiada za wszystkie materiały ( zbiory), z których korzysta.
 10. 10. Troska o ład i porządek w czytelni jest obowiązkiem każdego czytelnika

 

REGULAMIN PRACOWNI ICIM

 1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
 3. 3.Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 5. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 7. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 8. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 10. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 11. Dyskietka przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
 12. Z nagrywarki CD-Rom może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
 13. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 14. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
 15. Zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),
  • wysyłania wiadomości tekstowych sms,
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
 16. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 17. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 18.  Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.