Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Historia

Historia

W 1962 roku, 2 września odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie, zostało jej nadane imię gen. Karola Świerczewskiego. Szkoła została wzniesiona w programie oświatowym realizowanym w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego. Początkowo szkoła liczyła 16 oddziałów oraz  posiadała 16 zatrudnionych nauczycieli.

Od września 1974 roku, w wyniku reorganizacji sieci placówek, Szkoła Podstawowa nr 3 została szkołą zbiorczą łącznie z pięcioma filiami: w Kozielnie, w Gościcach, w Starym Paczkowie, w Ujeźdźcu i w Unikowicach. 

Pierwszym Dyrektorem szkoły został mg Kazimierz Dąbrowski, a następnie mgr Helena Gondek. Kolejnymi Dyrektorami byli: mgr Zofia Dudek, mgr Eugenia Romańczyk, mgr Wiesława Robak, mgr Arkadiusz Kargol. Obecnym Dyrektorem szkoły jest mgr Ewa Krótkiewicz.

Od roku 1992 szkoła funkcjonowała bez patrona. To tak, jakby człowiek istniał bez swojej tożsamości. Patron, to szczególna osoba, której postawa jest wzorem do naśladowania. Jego wybór nie może być przypadkowy. Dlatego też  podjęto działania zmierzające do nadania szkole imienia i przyjęcia sztandaru. W roku szkolnym 2003/2004 Rada Pedagogiczna ustaliła, że w następnym roku szkolnym należy dokonać wyboru patrona szkoły. 8 listopada 2004 roku  Rada Pedagogiczna wraz z Dyrekcją rozpoczęła akcję pt. „Patron Szkoły”.

26 stycznia 2005 roku, nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zaproponowali następujące kandydatury:  Jan Nowak-Jeziorański, Jan Brzechwa, Jan Paweł II, Robert Korzeniowski, Czesław Miłosz, Adam Małysz. Powyższe propozycje zostały przedstawione 27 stycznie 2005 roku, rodzicom na zebraniach klasowych. Na 345 obecnych rodziców, 272 opowiedziało się za kandydaturą Jana Pawła II.

Kierując się głosami rodziców, uczniów i grona pedagogicznego, w dniu 4 kwietnia 2005 roku Rada Szkoły i Rada Pedagogiczna podjęły uchwałę  o wyborze Jana Pawła II na patrona naszej szkoły. W lipcu 2005 roku Urząd Miasta i Gminy Paczków pozytywnie zaopiniował wniosek o nadaniu naszej szkole imienia Jana Pawła II. Od 17 października szkoła rozpoczęła funkcjonowanie jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie. 

 

 

„Bo wasz jestem, wasz jestem, sercem jestem cały”

/Jan Paweł II/