Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

KALENDARIUM SZKOŁY

                                           KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

I semestr   (03.09.2018r. – 31.01.2019r.)

03.09.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

06.09.2018r.

Apel porządkowy -bezpieczna droga do szkoły. 

18.09.2018r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I -  VII

19. 09.2018r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas  VIII -III gimnazjum

21.09.2018r.

Wybór Prezydium Rady Rodziców

30.09. 2018r.

Dzień Chłopaka

03.10.2018r.

Ślubowanie uczniów klas I

     04.10 2018r.

Czytanie narodowe „Przedwiośnie”

            Październik 2018r.

Międzynarodowy Dzień bibliotek szkolnych

12.10.2018r.

Obchody Dnia KEN. Dzień Patrona Jana Pawła II

12.10.2018r

Obchody Dnia KEN – gimnazjum

09. 11.2018.

Apel z okazji Święta Niepodległości.

11.11.2018r.

Gminny apel z okazji 100 rocznicy niepodległości

Listopad 2018r.

Szkolne eliminacje konkursów przedmiotowych.

13.11.2018r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - VII

14.11.2018r.

Zebrania z rodzicami uczniów kas VIII i III/G

28-29.11.2018r.

Zabawa andrzejkowa.

Listopad 2018r.

Olimpiada sportowa dla przedszkolaków

06.12.2018r.

Mikołajki klasowe.

Listopad/grudzień 2018r

Próbne egzaminy gimnazjalne klas III gimnazjum i klas VIII

11.12.2018r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas VIII  i III gimnazjum

12.12.2018r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I– VII.

15.12.2018r.

Kiermasz bożonarodzeniowy.

21.12.2018r.

Jasełka szkolne.

21.12.2018r.

Spotkania wigilijne w klasach. 

23 -31.12. 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna.

16.01.2019r.

Zabawa karnawałowa I-III.

17.01.2019r.

Zabawa karnawałowa IV-VII i dyskoteka dla uczniów VIII – III/G.

11.01.2019r.

Festiwal kolęd i pastorałek.

17.01.2019r.

Wystawienie ocen za I semestr.

Styczeń 2019r.

Gminne konkursy przedmiotowe.

23.01.2019r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I–  VII 

24.01.2019r

Spotkania z rodzicami uczniów klas VIII i III/G

25.01.2019r.

Apel porządkowy – podsumowanie I półrocza.

25.01.2019r.

Apel porządkowy –bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.

         28.01– 10.02. 2019r.

Ferie zimowe.

31.01.2018r.

Zakończenie I semestru

II semestr   (01.02.2019r. –   21.06.2019r.)

14.02.2019r.

Walentynki

20.02.2019r.

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III gimnazjum przed egzaminem gimnazjalnym

21.02.2019r.

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. VIII przed egzaminem ośmioklasisty

12,13,14 – 03. 2019r.

Próbne egzaminy klas VII PSP Nr 3

21.03. 2019r.

Pierwszy Dzień wiosny.

02.04.2019r.

Dzień Integracji

10.04.2019r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - VII

11.04.2019r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas VIII i III/G

10,11,12.04.2019r

Egzamin gimnazjalny.

15,16,17.04.2019r

Egzamin ośmioklasisty.

13.04.2019r.

Kiermasz wielkanocny

Kwiecień 2019.

Rekolekcje wielkopostne

18.04 – 23.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2019r.

Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień Patrona w gimnazjum

Maj 2019r.

Święto biblioteki

25.05. 2019r.

Festyn rodzinny

29.05.2019r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - VII

30. 05.2019r.

Konsultacje dla rodziców klas VIII i III/G

Maj/czerwiec.2019r

Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, zielone szkoły

do 30.05.2019r.

Wybory do SU.

01.06.2019r.

Dzień Dziecka.

Maj/czerwiec 2019r.

Gminne Igrzyska sportowe.

06.2019r

Wieczorek pożegnalny uczniów klas VIII i III /G

10.06.2019r.

Wystawianie rocznych ocen końcoworocznych.

12.06.2019r.

Apel porządkowy –bezpieczeństwo  w czasie wakacji.                  

17.06.2019r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych.

06.2019r.

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas I.

22.06.2019r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019r.                                    

Sierpień 2019r.

Egzaminy poprawkowe.