Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA KLAS I – VIII

  SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA KLAS I – VIII

OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  • podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r.

I etap edukacyjny/Klasy I – III

Klasa

Przedmiot

Program nauczania/ podręczniki i materiały ćwiczeniowe                 

Wydawnictwo

Numer programu

I

Edukacja wczesnoszkolna

( w tym informatyka)

 Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacja wczesnoszkolna- „Elementarz odkrywców”

Teresa Janicka- Panek

Nowa Era

 

PSP I/1/1/2017/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu kształcenia-edukacja wczesnoszkolna.
Magdalena  Szpotowicz, Małgorzata Szulc - Kurpaska

Oxford University Press

PSP I/1/2/2017/2018

Religia

 Program nauczania religii w klasach I-III- „Czekając na Jezusa”.

 ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP I/1/3/2017/2018

     II

Edukacja wczesnoszkolna

(w tym informatyka)

Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacja wczesnoszkolna- „Elementarz odkrywców”.

Teresa Janicka- Panek

Nowa Era

PSP I/2/1/2018/2019

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu kształcenia-edukacja wczesnoszkolna.
Magdalena  Szpotowicz, Małgorzata Szulc - Kurpaska

Oxford University Press

PSP I/2/2/2018/2019

Religia

Program nauczania religii w klasach I-III- „Czekając na Jezusa”.

 ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP I/2/3/2018/2019  

III

 

Edukacja wczesnoszkolna

(w tym informatyka)

 

Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacja wczesnoszkolna- „Elementarz odkrywców”.

Teresa Janicka- Panek

Nowa Era

PSP I/3/1/2019/2020

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej.
Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc - Kurpaska

Oxford University Press

PSP I/3/2/2019/2020

Religia

Program nauczania religii dla I etapu edukacyjnego- „Czekając na Jezusa”.

 ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP I/3/3/2019/2020

II etap edukacyjny/Klasy IV – VIII

Klasa

Przedmiot

Program nauczania/ podręczniki i materiały ćwiczeniowe                 

Wydawnictwo

Etap edukacyjny

IV

Język polski

Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Gramatyka  i stylistyka-„Jutro pójdę w świat”.

Andrzej Surdej

WSiP

 

PSP II/4/1/2017/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach                       4-8 szkoły podstawowej.

Melanie Ellis Anna Rak

Oxford University Press

PSP II/4/2/2017/2018

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Klucz do muzyki.” 

Katarzyna Jakóbczak-Drążek Urszula Smoczyńska Agnieszka Sołtysik

WSiP

PSP II/4/3/2017/2018

Plastyka

Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej- „Plastyka”.

Beata Mikulik

WSiP

PSP/II/4/4/2017/2018

Historia

Program nauczania historii i w klasach 4-8 szkoły podstawowej

„Klucz do historii”.

                                                                                                                Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

WSiP

PSP II/4/5/2017/2018

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej- „Tajemnice przyrody”.

Jolanta Golanko

Nowa Era

PSP II/4/6/2017/2018

Matematyka

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka           z kluczem”.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

PSP II/4/7/2017/2018

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej- „Lubię to!”.

Michał Kęska

Nowa Era

PSP II/4/8/2017/2018

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej -„Technika na co dzień.”

Ewa Bubak, Ewa Królicka

WSiP

PSP II/4/9/2017/2018

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania wychowanie fizycznego  
Beata Korytkowska, Renata Wiśniowska

-

PSP II/4/10/2017/2018

Religia

Program nauczania religii w klasach 4-6 szkoły podstawowej- „Zbawieni                          w Jezusie Chrystusie”.

 ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP II/4/11/2017/2018

 

WDŻ

Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie  dla klas 4-8 szkoły podstawowej -,,Wędrując ku dorosłości”.
Teresa Król

Rubikon

PSP II/4/12/2017/2018

     V

Języka polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej -„Świat      w słowach i obrazach”.

Magdalena Bobińska

 

WSiP

 

PSP II/5/1/2018/2019

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4- 8 szkoły podstawowej.

Melanie Ellis Anna Rak

Oxford University Press

PSP II/5/2/2018/2019

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -„Puls życia ”.

Anna Zdziennicka

Nowa Era

PSP II/5/3/2018/2019

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej -„Planeta Nowa”.

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Nowa Era

PSPII/5/4/2018/2019

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Klucz do muzyki.” 

Katarzyna Jakóbczak-Drążek Urszula Smoczyńska Agnieszka Sołtysik

WSiP

PSP/II/5/5/2018/2019

Plastyka

Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej- „Plastyka”.

Beata Mikulik

WSiP

PSP/II/5/6/2018/2019

Historia                              

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Historia”.

A.Płońska-Mieloch

WSiP

PSP/II/5/7/2018/2019

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem”.       

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

 

PSP/II/5/8/2018/2019

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej- „Lubię to!”.

Michał Kęska

Nowa Era

PSP/II/5/9/2018/2019

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej -„Technika na co dzień.”

Ewa Bubak, Ewa Królicka

WSiP

PSP/II/5/10/2018/2019

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania wychowanie fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.
Krzysztof Warchoł

-

PSP/II/5/11/2017/2018

Religia

Program nauczania religii w klasach 4-6 szkoły podstawowej- „Zbawieni                         w Jezusie Chrystusie”.

 ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP/II/5/12/2018/2019

WDŻ

Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie  dla klas 4-8 szkoły podstawowej -,,Wędrując ku dorosłości”.
Teresa Król

Rubikon

PSP/II/5/13/2018/2019

VI

 

Języka polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Jutro pójdę w świat”.

Andrzej Surdej, Baeta Surdej      

WSiP

 

PSP II/6/1/2019/2020

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego  dla klas 4-8 szkoły podstawowej .

Melanie Ellis, Anna Rak

Oxford University

Press

PSP II/6/2/2019/2020

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -„Puls życia ”.

Anna Zdziennicka

Nowa Era

PSP II/6/6/2019/2020

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej -„Planeta Nowa”.

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Nowa Era

PSP II/6/13/2019/2020

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej- „Klucz do muzyki”.

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska

WSiP

PSP II/6/3/2019/2020

Plastyka

Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej- „Plastyka”.

Beata Mikulik

WSiP

PSP II/6/4/2019/2020

Historia                              

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej - „Historia”.

Anita Plumińska

WSiP

PSP II/6/5/2019/2020

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8  szkoły podstawowej  „Matematyka z kluczem”.         

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

Nowa Era

PSP II/6/7/2019/2020

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej- „Lubię to!”

Michał Kęska

Nowa Era

PSP II/6/8/2019/2020

Technika

Program nauczania techniki  w klasach 4-6-„Technika na co dzień.”

Ewa Bubak, Ewa Królicka

WSiP

PSP II/6/9/2019/2020

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowanie fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.
„Magia ruchu”

Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech

-

PSP II/6/10/2019/2020

Religia

Program nauczania religii w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Zbawieni                         w Jezusie Chrystusie”.

ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP II/6/11/2019/2020

WDŻ

Program dla klasy 4-8 szkoły podstawowej.  Wychowanie do życia w rodzinie-,,Wędrując ku dorosłości”.

Teresa Król        

Rubikon

PSP II/6/12/2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Języka polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Świat w słowach i obrazach”.

Magdalena Bobińska

WSiP

PSP II/7/1/2017/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Melanie Ellis, Anna Rak

Oxford University

Press

PSP II/7/2/2017/2018

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkołę podstawowej w klasach 7-8     jako drugiego języka obcego nowożytnego.  Poziom II.2/A1

Anna Jaroszewska

Nowa Era

PSP II/7/3/2017/2018

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Klucz do muzyki”.

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik,

WSiP

PSP II/7/4/2017/2018

Plastyka

Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej- „Do dzieła”.

 Beata Mikulik

Nowa Era

PSP II/7/5/2017/2018

Historia                              

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Anita Plumińska-Mieloch

WSiP

PSP II/7/6/2017/2018

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -„Puls życia ”.

Anna Zdziennicka

Nowa Era

PSP II/7/7/2017/2018

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej- „Planeta Nowa”.

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Nowa Era

PSP II/7/8/2017/2018

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej- „Chemia Nowej Ery”.

Teresa Kulawik, Maria Litwin  

Nowa Era

PSP II/7/9/2017/2018

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej- „Spotkania z fizyką”.

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

Nowa Era

PSP II/7/10/2017/2018

Matematyka

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej „Matematyka z kluczem”.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

PSP II/7/11/2017/2018

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej - „Lubię to!”.

Michał Kęska

Nowa Era

PSP II/7/12/2017/2018

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej -„Technika na co dzień.”

Ewa Bubak, Ewa Królicka

WSiP

PSP II/7/13/2017/2018

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.
Krzysztof Warchoł

-

PSP II/7/14/2017/2018

Religia

Program diecezjalny nauczania religii w klasach 7-8 szkoły podstawowej- „Krocząc drogą Jezusa Chrystusa”.

Ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP II/7/15/2017/2018

WDŻ

Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie  w klasie 7-,,Wędrując                  ku dorosłości”.

Teresa Król

Rubikon

PSP II/7/16/2017/2018

Doradztwo zawodowe

Autorski program Doradztwa zawodowego „Azymut-przyszłość”

Jolanta Stepek

Celina Kłopeć

PSP II/7/17/2017/2018

VIII

Języka polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Świat         w słowach i obrazach”.

Magdalena Bobińska     

WSiP

PSP II/8/1/2018/2019

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Melanie Ellis, Anna Rak

Oxford University

Press

PSP II/8/2/2018/2019

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 7-8     jako drugiego języka obcego nowożytnego.  Poziom II.2/A1

Anna Jaroszewska

Nowa Era

PSP II/8/3/2018/2019

Historia                              

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

A.Plumińska-Mieloch

WSiP

PSP II/8/4/2018/2019

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -„Puls życia ”.

Anna Zdziennicka

Nowa Era

PSP II/8/5/2018/2019

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej- „Planeta Nowa”.

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Nowa Era

PSP II/8/6/2018/2019

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej- „Chemia Nowej Ery”.

Teresa Kulawik, Maria Litwin 

Nowa Era

PSP II/8/7/2018/2019

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej- „Spotkania z fizyką”.

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

Nowa Era

PSP II/8/8/2018/2019

Matematyka

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej „Matematyka z kluczem”.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

PSP II/8/9/2018/2019

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej - „Lubię to!”.

Michał Kęska

Nowa Era

PSP II/8/10/2018/2019

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania w klasie  8 szkoły podstawowej – „Wiedza o społeczeństwie”

Piotr Krzesicki, Piotr Kur

WSiP

PSP II/8/11/2018/2019

Edukacja                                      dla bezpieczeństwa

Program nauczania EDB w szkole podstawowej -„Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

Nowa Era

PSP II/8/12/2018/2019

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania wychowanie fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.
Krzysztof Warchoł

-

PSP II/8/13/2018/2019

Religia

Program diecezjalny nauczania religii w klasach VII-VIII szkoły podstawowej- „Krocząc drogą Jezusa Chrystusa”.

Ks. Marcin Wilczek

Święty Krzyż

PSP II/8/14/2018/2019

WDŻ

Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla klas 4-8 szkoły podstawowej -,,Wędrując ku dorosłości”.

Teresa Król

Rubikon

PSP II/8/15/2018/2019

Doradztwo zawodowe

Autorski program Doradztwa zawodowego „Azymut-przyszłość”

Jolanta Stepek

Celina Kłopeć

PSP II/8/16/2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania