Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

SPOTKANIA Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 ROK SZKOLNY 2019/2020

Termin

Klasa

Cel spotkania

17.09.2019r.

 

Ogólnoszkolne spotkanie dyrektora z rodzicami

 

 

I – VIII

 

 

 

Organizacyjne:

 • organizacja pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości,
 • wybory do Rady Rodziców,
 • obowiązki uczniów i ich rodziców, zasady zwalniania uczniów - regulamin
 • harmonogram zebrań z rodzicami,
 • konsultacje nauczycieli,
 • oferty ubezpieczeniowe dla uczniów,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • spotkanie z nauczycielami- przedstawienie programów n-nia WSO, wymagań przedmiotowych,
 • zebranie propozycji rodziców do planu pracy szkoły, programu wychowawczego                                              i profilaktycznego, tematyki godzin wychowawczych (IV)
 • e- dziennik Librus – zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika
 • Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły

 

19.11. 2019r.

 

 

 

 

I - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsemestralne:

 • program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,
 • Statut szkoły,
 • omówienie zasad klasyfikowania, terminów z nimi związanych,
 • konsultacje z nauczycielami przedmiotów,
 •  Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły mówienie sytuacji uczniów przed klasyfikacją.

 

 

 

 

10.12.2019r.

I – VIII

 

Konsultacje dla rodziców wg potrzeb . Do dyspozycji wszyscy nauczyciele obowiązkowo.

 

 

04.02.2020

 

Ogólnoszkolne spotkanie dyrektora z rodzicami i spotkania z wychowawcami.

I-VIII

Semestralne:

 • podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej za I semestr- osiągnięcia uczniów,
 • wskazania do pracy na II półrocze.
 • Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły

27.02.2020r.

VIII SP

Zebranie informacyjne przed egzaminem ośmioklasisty

28.04.2020R.

I-VIII

Omówienie postępów edukacyjnych uczniów, sprawy klasowe i szkolne.

Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły

 

26.05.2020

I – VIII

Przedsemestralne:

 • Zapoznanie z propozycjami  ocen rocznych.
 • Dodatkowo: możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem szkoły