Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…

 GENOWEFA BIERNAT

 

 

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…

       02 lutego 2020 r. w godzinach wieczornych zmarła Pani mgr Genowefa Biernat - wieloletni wicedyrektor a następnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie.  

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Ks. J. Twardowski

      Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  mgr Genowefy Biernat, Dyrektora Podstawowej Szkoły Nr 3 w Paczkowie, która z sercem, ogromnym zaangażowaniem wykonywała swoją pracę jako wspaniały pedagog z pasją, roztaczała  wokół spokój, była człowiekiem niezwykle pracowitym. Zawsze serdeczna dla nauczycieli. Nigdy nie zostawiała ich bez pomocy i wsparcia. Kochała swoich uczniów, była o nich zatroskana jak Matka.

       Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu, pracując  jako nauczyciel matematyki od roku 1966 do 1973.  Następnie pracowała od 1973r. do 2003r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Paczkowie. Od 01.09.1990r. do 1995r. pełniła funkcję wicedyrektora, a następnie do 2003r. była dyrektorem szkoły.

       W imieniu kadry pracującej, która miała możliwość i zaszczyt współpracować, rozwijać swoje umiejętności zawodowe pod okiem  śp. Genowefy Biernat, która zakończyła swą ziemską pielgrzymkę, chcę powiedzieć, że Jej śmierć stała się dla nas wszystkich smutnym faktem. Niełatwo jest żegnać się, ponieważ znaliśmy Ją dobrze i szanowaliśmy. Zapisała się w naszej pamięci w sposób szczególny. Wprowadzała wielu młodych adeptów w trudny i odpowiedzialny zawód nauczyciela, dla wielu była pierwszym pracodawcą. Zawsze otwarta na nowości, goniąca za wszystkim, co pozwalało wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły, uparta i wytrwała w swych dążeniach. Zawsze, jako nauczyciel, wychowawca a także przełożony, była osobą odpowiedzialną, energiczną, pomysłową i wymagającą, ale i dającą od siebie wiele. Posiadała umiejętność nawiązywania dobrego, otwartego kontaktu z młodymi ludźmi, a także podległymi jej pracownikami. Potrafiła dotrzeć do ich umysłów i serc, a nie było to sztuką łatwą i wymagało dużej pracy.

    Odszedł od nas człowiek niezwykle pracowity, a jednocześnie serdeczny, życzliwy, wyjątkowo ciepły w kontaktach, budzący zaufanie i podziw otoczenia. Prawdziwy nauczyciel z powołania, bezgranicznie oddany dzieciom i swojej pracy pedagogicznej, wspaniały dyrektor, inicjator wielu przedsięwzięć.

   Pani Dyrektor, dziękujemy za piękną służbę dobru wspólnemu, którą Pani podjęła i pełniła. Dziękujemy za wszystkie szczere wspaniałe gesty. Zajmuje Pani bardzo ważne miejsce w historii naszej szkoły. Pozostanie Pani w naszej pamięci jako człowiek wielkiej dobroci, której wielokrotnie doświadczaliśmy.

Pani cząstka zawsze będzie obecna, bowiem „żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”.

Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać – dziś byłabyś z nami.

    Droga Pani Dyrektor – spoczywaj w pokoju! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem będzie dla Ciebie nagrodą za owocną i pełną oddania drugiemu człowiekowi pracę pedagogiczną.

        Rodzinie i Bliskim Zmarłej mgr Genowefy Biernat składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Łączymy się w modlitwie ze wszystkimi, którym nasza Pani Dyrektor była bliska.  

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie
i rodzice Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

W budynku szkoły przy wejściu głównym wystawiona jest księga kondolencyjna.

Chętni mogą dokonać wpisu do piątku - 14 lutego 2020r.