Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

RAZEM NA ŚWIĘTA

„Witaj gwiazdo złota

na niebios przestworze

Witaj nam radośnie

Dzieciąteczko Boże!

Wznieś łask pełne dłonie

Nad głowy naszemi

My Ci zaśpiewamy

Po calutkiej ziemi”.

 

    Święta to czas, kiedy Bóg się rodzi, kiedy moc truchleje. To czas, kiedy zdajemy sobie sprawę, że Pan narodził się dla wszystkich w lichej stajence - dla smutnych, opuszczonych, dla każdego z nas. Jest to okres, w którym tradycja łączy się ze współczesnością, w pamięci odżywają zapamiętane z dzieciństwa świąteczne zwyczaje. Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy dajemy się ponieść atmosferze pełnej duchowych wzruszeń, ciepła i harmonii. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim- rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki.

   Jak co roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zorganizowali 20 grudnia 2019 roku świąteczne spotkanie z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Paczkowie. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest inspirowanie do podejmowania działań na rzecz osób starszych, dotkniętych cierpieniem, potrzebujących pomocy i  duchowego wsparcia. Empatyczni wolontariusze chętnie przychodzą do szpitala. Każde odwiedziny uczniów sprzyjają bowiem polepszeniu jakości życia pacjentów. Spotkania integracyjno-kulturalne i okolicznościowe stanowią antidotum na monotonię pobytu w szpitalu.

Uroczystego charakteru spotkaniu nadało wspólne śpiewanie kolęd oraz wzajemne obdarowywanie się upominkami: słodkimi pierniczkami, ozdobami oraz kartkami świątecznymi. Ta międzypokoleniowa wymiana życzeń, serdeczności z pewnością na długo pozostanie w sercach i pamięci każdego z nas.

Pamiętajmy, że starsi ludzie powinni być kimś ważnym w naszym życiu, ponieważ pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, dzięki wiedzy i dojrzałości zdobytej przez swoje życiowe doświadczenia. Wrażliwość na osoby starsze to istotna cecha współczesnego społeczeństwa, dzięki niej będziemy potrafili szanować rozsądek, mądrość osób starszych oraz ich samych.

W tę nadchodzącą świętą noc Miłości, noc Przebaczenia, noc kiedy… „Bóg się rodzi, moc truchleje”, życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożej Dzieciny na te święta i każdy dzień Nowego Roku. Niech narodzone Dzieciatko ześle każdemu łaskę zdrowia, nadziei i spokoju wewnętrznego a święta niech będą prawdziwym duchowym, chrześcijańskim przeżyciem.

„Kiedy się narodziłeś Panie

Świat przyjazny Ci nie był

Ale podjąłeś wyzwanie

I dałeś nam miłość na kredyt

 

Choć człowiek Cię kochać nie umiał

Nie wiedział, że Dziecię to Bóg

Tyś sprawił, że każdy zrozumiał

Bożych narodzin cud

 

Miłości Twojej żar

Wciąż opromienia nas

Choć jesteś taki maleńki

Ogarniasz nią cały świat

 

Kiedy się narodziłeś Panie

Świat nie znał Twojej miłości

Nie wiedział, jak być szczęśliwym

Lecz cierpiał od bólu i troski

Choć jesteś maleńkim Dziecięciem

Dobrocią otaczasz swój lud

Miłością przez życie prowadzisz

By każdy żył tak, jak chce Bóg”