Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

WIELKA SPRAWA – DZIECKA PRAWA

 

Młody człowieku! To nie zabawa-masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa. Na samym wstępie, uwierz z ochota, że jesteś młodą, ludzką istotą. Nikt nie ma prawa bić Cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub Ci ubliżać, możesz się uczyć i bez wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia”.

      Trzydzieści lat temu państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliły kanon norm myślenia i postępowania wobec dzieci, aby zapewnić im ochronę i bezwzględne przestrzeganie ich niezbywalnych praw, mądrość i szacunek osób dorosłych, wsparcie w rozwoju i opiekę instytucji gwarantujących dzieciom pieczę i edukację. 20 listopada 1989 roku oficjalnie umową międzynarodową wprowadzono dyrektywy obowiązujące w krajach ONZ, aby zapewnić dzieciom harmonijne, bezpieczne, radosne… dzieciństwo. Obowiązująca do dzisiaj Konwencja o Prawach Dziecka z racji ilości podejmowanych przez nią norm, dyrektyw, obszarów, zagadnień uznawana jest za najbardziej uniwersalną umowę dotyczącą niezbywalnych praw człowieka, a jej fundamentalnym założeniem jest bezwzględne uznanie obowiązków osób dorosłych, podmiotów i instytucji wobec dzieci.

      Ta okrągła 30 rocznica…stała się ważnym, pięknym i mądrym pretekstem do jeszcze ważniejszych, piękniejszych i mądrzejszych działań edukacyjnych oraz wydarzeń o wydźwięku integracyjnym realizowanych w naszej szkole. W kreatywnych projektach i zespołowych działaniach uczniowsko-nauczycielskich uhonorowaliśmy rocznice uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

      W rocznicę uchwalenia konwencji - 20 listopada 2019 roku - uczniowie, nauczyciele naszej szkoły przyszli ubrani na niebiesko lub posiadali niebieskie elementy i akcesoria. Na terenie szkoły zostały wyeksponowane materiały, które pokazywały, że dziecko wymaga szczególnego traktowania, opieki i troski. Wystawa na ten temat wzbudziła duże zainteresowanie oglądających, a jednocześnie pokazała, że poprzez przekaz artystyczno - twórczy uczniowie zdobywają wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka.

      Ponieważ prawa dziecka znajdują także odzwierciedlenie w codziennym życiu ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane. W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagrażające realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorów zachowań. W ramach akcji uczniowie klas młodszych I-II wzięli udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce i rozumieniu praw dziecka w codziennym życiu przygotowanych przez uczniów klasy Va. Podczas zajęć nie mogliśmy nie wspomnieć o osobie J. Korczaka, który całe swoje życie poświęcił walce o prawa najmłodszych.

      To był piękny i mądry dzień, a ranga i rola tego „traktatu o szczęśliwym dzieciństwie” jest nie do przecenienia. Zasady w nim obowiązujące są ponadczasowe i uniwersalne. Staje się więc oczywiste, że im bardziej uświadomimy dzieci o ich niezbywalnych prawach do harmonijnego, bezpiecznego, mądrego i wartościowego dzieciństwa przepełnionego miłością, szacunkiem, sympatią i akceptacja… tym większy jest potencjał na ich szczęśliwą, wrażliwą i mądrą przyszłość oraz dorosłość.