Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ

 

      10 października 2019 roku w naszej szkole funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Paczkowie przeprowadzili pogadankę z uczniami oraz kadrą pedagogiczną, podczas której poruszono tematykę związaną z ogólnopolską kampanią edukacyjno- informacyjną Państwowej Straży Pożarnej pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą.

      Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.

Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat - zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnieniem właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie ze sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu oraz tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

      W trakcie pogadanki strażacy przedstawili prezentację opracowaną na potrzeby kampanii przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz omówili zasady bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń , jak również zaprezentowali działanie czujek tlenku węgla.

      Niech podejmowane działania profilaktyczne będą „zastrzykiem” cennej wiedzy, z której uczniowie będą mądrze korzystać na co dzień.  

Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego.