Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

„Uwaga! Uwaga!

Pierwszego dnia miesiąca października roku pańskiego 2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie nastanie historyczne wydarzenie. Władza w tejże szkole zostanie przekazana na ręce społeczności uczniowskiej.

Zapraszamy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do uroczystego przejęcia na czas trzech godzin lekcyjnych władzy w szkole.

Dyrektor szkoły - Zofia Wykurz

Wicedyrektor - Dawid Robak

Pedagog szkolny - Lena Kalisz

Zapraszamy!!...”

      Takimi oto słowami po raz pierwszy w historii szkoły rozpoczęliśmy uroczystość  „Dnia Samorządności”. Pani Dyrektor Urszula Marszałek  w formie symbolicznego klucza przekazała „władzę uczniom”. Rządy w szkole przejęła nowa Dyrekcja, pedagog szkolny i  grono pedagogiczne, czyli  uczniowie wybrani spośród młodzieży szkolnej. Wszyscy nauczyciele zostali nowymi uczniami, a Dyrekcja została mianowana uczniami klasy IB, co było wielkim, pozytywnym zaskoczeniem, zwłaszcza dla naszych najmłodszych uczniów. Serdecznie, gorąco i z radością przyjęli oni Dyrekcję do swoich szeregów. Po części oficjalnej przekazania władzy, uczniowie oraz nauczyciele bawili się wspólnie, uczestnicząc w dwóch konkurencjach:

 1.Portret wychowawcy

 Chętni uczniowie z każdej klasy musieli w ciągu 2 minut  narysować  portret swojego wychowawcy. Portrety wyeksponowane zostały na wystawie „Portret wychowawcy”. Wszyscy – młodzież, rodzice, a zwłaszcza wychowawcy podziwiali z uśmiechem na twarzach sympatyczne dzieła swoich uczniów.

 2.Nietuzinkowa moda szkolna

 Drużyny składające się z uczniów i nauczycieli musiały przygotować w ciągu 5 minut,z zaproponowanych rekwizytów strój szkolny, zarówno dla ucznia jak i dla uczennicy. Efekty oryginalnych, jedynych w swoim rodzaju, szalonych i nietypowych projektów stroju uczniowskiego wraz z krótkim opisem, podziwiano podczas pokazu mody.

 Uczestnicy obu konkurencji i efekty ich pracy nagrodzone zostały gromkimi brawami.

 Po apelu uczniowie przejęli obowiązki nauczycieli, prowadząc lekcje wg własnego pomysłu, a „Dyrekcja” hospitowała w tym dniu pracę nauczycieli, odwiedzając każdą klasę.

 Dzień ten był dla nas wszystkich nietypowym dniem. Dniem, który przepełniony był dobrą, wspólną zabawą, dobrym humorem i uśmiechem na twarzach. Był też okazją do rozwijania wśród uczniów umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania, samorządności oraz chęci do działania. Uczniowie mieli też okazję chociaż przez chwilę poznać trud pracy pedagoga, wcielając się w role nauczycieli. Pomysł Dnia Samorządności został bardzo pozytywnie przyjęty przez całą społeczność szkolną.

 Wszyscy z niecierpliwością czekamy na pomysły Samorządu Uczniowskiego, a tym samym na kolejne odsłony Dnia Samorządności UśmiechUśmiechUśmiech